Hållbarhet beskrivs med rätta som en megatrend. Svenska riskkapitalbolag har dock gått miste om att investera i den snabbväxande framtidsbranschen cleantech.

ANNONS

Snabbväxande och hållbara bolag är på ropet. Men trots detta har det svenska riskkapitalet inte sett investeringspotentiallen i tungt industriella och tekniska bolag inom hållbarhet – så kallad cleantech.

”De senaste åren har detta förändrats till det bättre med nya spelare som kommit in, men det är fortfarande en väldigt stor brist på uthålligt riskkapital i den här sektorn”, säger Boel Swartling, entreprenör och investerare i en intervju med Realtid.

Stark tillväxt

Bara mellan 2017 och 2019 fördubblade svenska cleantech-bolag sin omsättning. Enligt Boel Swartling, som också är projektledare för investerareventet Sweden Sustaintech Venture Day, beror den höga tillväxten på en ökad efterfråga för hållbara produkter och lösningar.

Till skillnad från den hajp som fanns runt hållbarhet för 15 år sedan utgör detta den stora skillnaden. Då fanns tekniken men inte kunderna.

”Så är det inte idag. Gröna produkter och tjänster efterfrågas både av B2B och av konsumenter”, säger Boel Swartling.

Digitalt fokus

Trots den starka tillväxten har svenska riskkapitalister lyst med sin frånvaro i cleantech-branschen.

Enligt Boel Swartling beror det på att de fonder och firmor som investerar i onoterade bolag har nischat in sig på digitala bolag.

”Det finns för få investerare som investerar i tungt industriella bolag och därför väljer många börsen. Det tar längre tid att bygga ett industriföretag och därför råder fortfarande brist på riskkapital”, förklarar hon.

Vägen framåt

Än så länge har bolag som är verksamma i digital cleantech och företag i ett expansionsskede kunnat genomföra kapitalanskaffningar utan direkta svårigheter.

ANNONS
ANNONS

För att underlätta för fler cleantech-bolag att ta in riskkapital lyfter Boel Swarling fram en rad åtgärder.

Bland annat behövs en större investeringsvilja inom miljöinnovation från svenska industribolag. Likaså behövs mer institutionellt kapital som är villigt att investera i ett tidigare bolagsskede.

Läs mer: Expert: Tre faktorer bakom grön linje [Dagens PS] >>