Reservsystem om bredband slås ut gör samhället lite mindre sårbart. Nu planeras för mobila reservaggregat som ska kunna gå i drift inom fyra timmar.

ANNONS

Vi har alla upplevt hur ett litet avbrott i internetuppkopplingen skapar problem. Vid en större händelse, som en storbrand eller en översvämning, kan hela bredbandsnät slås ut. Då riskeras viktiga samhällstjänster som vård och hemtjänst, men också företag och privatpersoner har svårt att klara sig utan uppkoppling i dagens samhälle. Ett reservsystem är en nödvändighet att ha i bakfickan om olyckan skulle vara framme.

Pilotprojekt i Umeå och Boden

Nu startar Stadsnätsföreningen, som är de kommunala bredbandsnätens branschorganisation, tillsammans med Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett projekt för reservdelsnoder.

Ett första pilotprojekt drar igång redan före jul, och det blir Umeå och Boden som får de mobila reservaggregaten först. De så kallade reservnoderna ska kunna förse en medelstor stad med bredband om det ordinarie nätet av någon anledning skulle gå ned.

Reservsystem igång på fyra timmar

Om allt går som det är tänkt ska ytterligare sju noder spridas över landet. Jimmy Persson är säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, och han säger att den mobila reservenheten förvaras i två containrar som kan köras ut till den drabbade platsen i en lastbil. Det tillfälliga bredbandet kan sedan vara igång på fyra timmar.

”Annars kan det ta månader innan nätet är på plats igen”, säger Jimmy Persson till TT.

Meningen är att samtliga bredbandsoperatörer ska kunna ha del i den nya tjänsten.

Reservnoderna ska finansieras av Post- och telestyrelsen, och en reservnod består av en containerlösning med en 20- och en tiofotscontainer, och har ett mobilt elverk till vardera container. Noden ska kunna ersätta en skadad fast nätnod, eller finnas med som komplement om det behövs förstärkning av den ordinarie noden, enligt Svenska Stadsnätsföreningen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Rejlers vinner uppdrag när Kumbro Stadsnät ökar driftsäkerheten [Dagens PS]

Läs även: Världsunik optisk förstärkare kan revolutionera kommunikation [Dagens PS]