Rejlers har vunnit uppdraget att hjälpa Kumbro Stadsnät AB med att öka driftsäkerheten i verksamheten.

ANNONS

Rejlers expertis bidrar med nulägesanalys samt i arbetet med att ta fram korrekta underlag för driftsäkerhetsarbetet. Uppdraget beräknas pågå fram till årsskiftet med möjlighet till ytterligare åtaganden.

Digitaliseringen av samhällsnyttiga och kritiska funktioner går allt snabbare. Kraven från både myndigheter och kunder har ökat och Post- och Telestyrelsen (PTS) skärpte sina föreskrifter redan 2016. Syftet med de skärpta kraven är att säkerställa att driftsäkerhetsarbetet kan bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt så att stadsnäten uppfyller driftsäkerhetskraven.

Uppdraget kan komma att utökas

Rejlers stödjer Kumbro Stadsnät i arbetet med att ta fram korrekta underlag för driftsäkerhetsarbetet, som exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, kontroller, dokumentering, ansvarsfördelning samt handlingsplaner och kontinuitetsplaner. Arbetet omfattar såväl normala driftsförhållanden som extraordinära händelser. Uppdraget kan komma att utökas med löpande besiktningar av stadsnätet.

”Rejlers har en gedigen kunskap om stadsnäten och vad som krävs för att höja driftsäkerheten i synnerhet, men också säkerhetsarbetet i ett bredare perspektiv, vilket känns tryggt”, säger Niklas Stefansson, tf. verksamhetschef på Kumbro Stadsnät AB.

”Vi är glada över förnyat förtroende från Kumbro och ser fram emot att samarbeta i projektet och bidra till att framtidssäkra verksamheten”, säger Niklas Siljeblad, divisionschef på Communication & Security på Rejlers.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rejlers medverkar när Varberg Energi satsar på energilagring [Dagens PS]