Rejlers ingår genom sitt delägarskap i NESP ett nytt ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) gällande konsulttjänster inom Integrerat logistikstöd (ILS). Avtalet löper på upp till sju år och det är även möjligt för Försvarsmakten att avropa på avtalet.

ANNONS

Det nya ramavtalet med FMV avser konsulttjänster inom Integrerat logistikstöd (ILS), som är en ledningsprocess som stödjer utvecklingsarbetet i syfte att dimensionera och optimera underhållsystem utifrån krav på tillgänglighet, uthållighet och livscykelkostnad. Målet med ILS-arbetet är att uppnå ett system med hög driftsäkerhet till lägsta möjliga livscykelkostnad.

– Vi ser fram emot att tillsammans med NESP fortsätta stötta utvecklingen inom FMV och Försvarsmakten. Ramavtalet ligger helt i linje med vår satsning på försvar och säkerhet som vi har ett starkt fokus på, både vad gäller uppdrag och nyrekryteringar, säger Jaime Rico, affärsområdesansvarig för Försvar och säkerhet på Rejlers.

Rejlers äger 40 % av aktierna i NESP (Network Enabling System Partner AB), genom förvärvet av Pondra AB under 2019.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rejlers delårsrapport 2020: Transformationen fortsätter