Rejlers har tecknat ett brett ramavtal med E.ON gällande tekniska konsulttjänster. Avtalet innebär att Rejlers fördjupar samarbetet med E.ON och fortsätter att stötta bolaget i arbetet med att skapa hållbara energilösningar.

ANNONS

Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Avtalet omfattar teknikkonsulttjänster inom samtliga kompetensområden som Rejlers erbjuder, däribland projektledning, bygg- och anläggning, dokumentation, elkraft, IT, mätning, HSE, reglering, tillstånd samt produktionsrelaterade tjänster.

Bidrar till energiomvandlingen

”Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete inom flera tekniska områden samtidigt som vi breddar perspektivet och får möjlighet att ytterligare bidra till E.ON:s utveckling och samhällets energiomvandling”, säger Jonas Böös, kundansvarig på Rejlers.

Med rötterna i energi och kraftsystem, har Rejlers idag en stark expertis inom området och kan erbjuda ett helhetsperspektiv med fokus på innovativa energilösningar. E.ON levererar el, värme och smarta energilösningar lösningar till cirka en miljon privat- och företagskunder i Sverige.

Bolagets mål är att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025 och Rejlers hjälper nu E.ON i arbetet mot att nå målen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rejlers tecknar nytt ramavtal i Norge [Dagens PS]  >>