Rejlers förvärvar det svenska teknikkonsultbolaget Geosigma för en köpeskilling på 172 miljoner kronor. Geosigma är främst känt för sin ledande kompetens inom tillväxtområdena berg, hydrogeologi och förorenad mark.

ANNONS

Förvärvet ska stärka Rejlers erbjudande inom dessa tillväxtområden och möjliggöra erbjudandet av fler helhetslösningar till kunder.

“Förvärvet av Geosigma stärker den interna expertisen och vår position inom miljö och samhällsbyggnad och vi kan nu erbjuda våra kunder inom industrin, energi, byggnad och infrastruktur konsulttjänster i form av helhetslösningar. Med detta förvärv kan vi ännu bättre stötta våra kunder genom ett omfattande djup och stor bredd i kompetens”, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige AB.

Dessutom ökar Rejlers sin exponering mot offentliga beställare och Trafikverket och Svensk Kärnbränslehantering finns bland Geosigmas största kunder.

Bildar ny division

Geosigma bildar från första dagen en ny division i Rejlers Sverige AB med Geosigmas vd Per Aspemar som divisionschef och medlem av Rejlers Sveriges ledningsgrupp.

Därmed får Rejlers Sverige med Geosigma sin femte branschfokuserade division.

“Jag ser väldigt positivt på att Geosigma blir en del av just Rejlers. Rejlers har en bolagskultur som liknar vår med en bra blandning av affärsmässighet, lärande och det personliga. Som en del av Rejlers kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och fortsätta vara en högt värderad partner med hög expertis och pålitlighet som vårt signum”, säger Per Aspemar, vd för Geosigma.

ANNONS
ANNONS

Geosigma har drygt 140 medarbetare och förväntas omsätta cirka 175 miljoner kronor under 2020. EBITA-marginalen väntas uppgå till cirka 8 procent för samma period.

Läs mer: Energiexperten spår ökat samarbete och nya aktörer