Rejlers och fastighetsbolaget Jernhusen har tecknat ett ramavtal omfattande tekniska konsulttjänster inom flertalet kompetensområden.

ANNONS

Avtalet innebär att Rejlers utökar samarbetet med Jernhusen och fortsätter att stötta bolaget i olika bygg- och fastighetsprojekt. Avtalet gäller två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.  

Ramavtalet omfattar teknikkonsulttjänster inom samtliga kompetensområden som Rejlers erbjuder, däribland projekt- projekterings- och byggledning, el, tele, data, arkitektur, mark, miljö, geoteknik samt infrastruktur. 

Bidra till hållbar samhällsutveckling

”Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med Jernhusen och få möjlighet att hjälpa bolaget i deras utveckling och i arbetet med att bidra till en hållbar samhällsutveckling”, säger Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings på Rejlers i ett pressmeddelande

Jernhusen är ett statligt fastighetsbolag som äger och förvaltar järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler över hela Sverige. Jernhusens koppling till järnvägen är central och ger bolaget unika möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor väljer att resa och frakta med tåg. 

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Är Göteborg Sveriges Klondike? [Dagens PS]