Regeringen har gett Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt. Syftet är att styra upp en relativt ny marknad, som har inneburit en ökad tillgänglighet men också potentiellt risker för både skattemedel och för patienter om de används fel, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

ANNONS

Utredningen sker genom tilläggsdirektiv till utredningen Ordning och reda i vården.

Socialstyrelsen får i uppdrag att se över omfattningen av och inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns samt ge rekommendationer om vilken vård som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster och lämna förslag på hur kvaliteten ska kunna följas upp.

”Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk idag så det måste redas ut”, säger socialminister Annika Strandhäll.

ANNONS
ANNONS

Socialstyrelsen ska redovisa kartläggning och kvalitetsuppföljning i maj 2018 samt redovisa rekommendationer för vilken vård som lämpar sig för digitala tjänster i oktober 2018. Stiernstedts utredning ska presenteras före årsskiftet 2018–2019.