Om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt måste utsläppen minska femfaldigt.

ANNONS

De kommande tio åren måste utsläppen minska femfaldigt om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. För att nå de nordiska klimatmålen är starkare elnät, mer vindkraft och solenergi samt elektrifiering av transporter avgörande, liksom koldioxidavskiljning och lagring. Det visar forskning.

Forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios, som är finansierad av Nordic Energy Research, pekar ut fem tongivande utvecklingsvägar som är avgörande för att det nordiska energisystemet ska bli koldioxidneutralt. De är:

  • elektrifiering
  • bioenergi
  • CCS (infångning och lagring av koldioxid) och BECCS (bioenergy with carbon capture and storage)
  • beteendeförändringar
  • Power to X.

 

Power to X är ett samlingsnamn för omvandling av elektricitet till andra former av energi, som till exempel drivmedel eller värme med hjälp av förnybar el, vatten och koldioxid.

Alla utvecklingsvägar har en betydande roll i omställningen.

Mer elektrifiering behövs

Scenarierna visar att vi kan nå ett fossilfritt energisystem både med hjälp av lite och mycket vätgasproduktion. Bioenergi kommer också fortsätta att vara viktigt i det svenska energisystemet, Nordic Clean Energy Scenarios visar dock att elektrifiering kommer spela en större roll än vad man tidigare har sett som möjligt.

”Utveckling som stöttar elektrifieringen har gått otroligt snabbt framåt de senaste åren, speciellt inom vägtransport. Det är förstås positivt och betyder att behovet av bioenergi också minskar”, säger Kenneth Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medförfattare till rapporten i ett pressmeddelande.

I alla scenarier är gemensamma investeringar och samarbete mellan de nordiska länderna avgörande för omställningen.

”Vi behöver en väl avvägd balans mellan alla dessa alternativ. Vi ser att de nordiska länderna kan nå sina klimatmål utan att nyttja alla tillgängliga alternativ till fullo, vilket pekar på att vissa sektorer kan höja sina ambitioner och nå koldioxidneutralitet snabbare”, säger Kenneth Karlsson i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Stor utmaning 

Hela rapporten Nordic Clean Energy Scenarios kan läsas här.

”Utmaningen är enorm och stora osäkerheter kvarstår, bland annat hur vi ska balansera mellan kostnader och vad som kommer att vara politiskt, socialt och miljömässigt acceptabelt”, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk som har lett den grupp nordiska forskare och konsulter som ligger bakom arbetet med projektet Nordic Clean Energy Scenarios.

Läs mer: Utsläpp ska minskas med elektrifiering [Dagens PS]