Det globala kemiföretaget Nouryon, tidigare Akzo Nobel Specialty Chemicals, har anlitat Ramboll för regulatorisk och strategisk support för kemikaliefrågor. En viktig del av uppdraget blir att hjälpa Nouryon att följa EU:s kemikalielagstiftning och andra regelverk runt om i världen samt att bevaka aktuell forskning för att garantera Nouryons produktsäkerhet, säger Ramboll.

ANNONS

– EU:s kemikalielagstiftning är den strängaste i världen, och många andra regioner och länder inför liknande krav. Eftersom Nouryon är ett globalt företag behöver de inte bara följa lagstiftningen i de länder där de verkar utan även ta hänsyn till kundernas marknader. Det viktigaste i vårt uppdrag blir att bidra till Nouryons hållbarhetsarbete. Vi kommer att kartlägga kemikaliearbetet och hålla dem uppdaterade inom forskning samt i linje med lagstiftningen säkerställa att produkterna inte har någon skadlig påverkan på omgivningen, säger Anna Holst, uppdragsledare inom miljö och hälsa på Ramboll.

En utmaning på flera sätt

I uppdraget ingår att ge support kring olika kemikalieregelverk, till exempel se till att EU:s lagstiftning följs, ha kontakt med myndigheter på Nouryons lokala marknader samt att bistå med kunskap inom och tolkning av forskning inom området.

– Vi gör i dag liknande jobb för företag både i Sverige och i andra europeiska länder. Nu kommer vår globala närvaro med experter över hela världen att vara en stor fördel för oss när vi samordnar oss på de lokala marknaderna, i första hand i Europa och USA men det kan också bli aktuellt i Asien, säger Anna Holst.

ANNONS
ANNONS

Nouryon tillverkar en bredd av kemiska produkter som används inom allt ifrån livsmedel till plast och byggmaterial. De områden som är aktuella för Rambolls uppdrag är kemiska substanser, bekämpningsmedel, tillsatser i mat och foder samt datamodellering. Uppdragsledning kommer att ske från Sverige. Toxikologer och kemikalieexperter från USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Sverige och senare eventuellt Sydostasien kommer att delta med sin expertis på de lokala marknaderna.