Under det tredje kvartalet redovisar PE Teknik & Arkitektur ett resultat i linje med föregående år, trots en lägre omsättning. Nettoomsättningen uppgick till 194 (219) miljoner kronor och EBITA-resultatet var 1 (2) miljon kronor.

ANNONS

För niomånadersperioden var nettoomsättningen 753 (881) miljoner kronor med ett EBITA-resultat på 43 (62) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal på 5,7 (7,1) procent. Nettoomsättning och EBITA-resultatet är påverkat av tidigare genomförda anpassningar efter marknadsläget.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 193,6 (219,5) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 0,9 (2,3) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 0,5 (1,1) procent
 • EBIT uppgick till -2,1 (-2,5) miljoner kronor och rörelsemarginalen till -1,1 (-1,1) procent
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 (-3,1) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,13) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Den 16 juli uppdaterade styrelsen bolagets finansiella mål, se separat pressmeddelande på pe.se

 

Perioden, 1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 753,2 (880,6) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 42,6 (62,2) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 5,7 (7,1) procent
 • EBIT uppgick till 32,6 (51,7) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 (5,9) procent
 • Periodens resultat uppgick till 17,0 (31,0) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,70 (1,28) kronor, ingen utspädningseffekt

 

Koncernchefen kommenterar

”I dag ser vi en snabb återhämtning på marknaden och en BNP-prognos som är positiv framåt och tittar vi på teknikkonsultmarknaden så brukar den följa BNP-utvecklingen och vi ser positiva trender på vår marknad”, säger PE:s vd och koncernchef Helena Hed vid en webbsänd telefonkonferens där kvartalsrapporten presenteras.

”Under hela det här året har vi på PE Projektengagemang fokuserat på att vara kundnära, fokuserat på att hjälpa våra kunder och säkerställa en bra sälj, det ger resultat, vi ser en ökad orderingång och därmed också en god orderstock framåt”, säger hon vidare i den webbsända telefonkonferensen.

ANNONS
ANNONS

Här finns kvartalsrapporten i sin helhet.

Läs mer: PE vill locka experter på byggnader i ny kampanj [Dagens PS]