Swecos nya tjänst C3 Carbon Cost Compass minskar kostnader och klimatpåverkan i byggprojekt, Byggvesta Development är först att testa.

ANNONS

C3 Carbon Cost Compass visar hur olika materialval i ett byggprojekt påverkar koldioxidutsläppen och ekonomin så att byggherrar och fastighetsutvecklare kan bygga klimatmässigt ekonomiskt och hållbart.

Det är i ett byggprojekts tidiga skede när materialvalen görs som möjligheten att påverka koldioxidutsläppen är störst. Med hjälp av Swecos verktygs visuella 3D-modell är det enkelt att redan på ritbordet jämföra olika material i stomme, tak och väggar och se hur de påverkar ekonomi och utsläppsvärden i ett byggprojekt.

”Fastighetsägare måste följa nya regler och lagar om klimatpåverkan samtidigt som de strävar efter kostnadseffektivitet i materialval. Det är inte en okomplicerad sits och vi har länge sett behov av ett enkelt, visuellt verktyg som ger stöd i att fatta välgrundade och strategiska beslut i ett tidigt skede av byggprojekt”, säger Karin Hurtig, i ett pressmeddelande.

Han är arkitekt på Sweco och har deltagit i utvecklingsarbetet. Byggvesta Development är ett bygg- och fastighetsbolag som nu testar tjänsten C3 Carbon Cost Compass tillsammans med experter från Sweco. Tjänsten innehåller data och schabloner som underlag för att göra relevanta jämförelser, där vägs även komplexa kostnadsbilder avseende material och arbetstid in.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Pendlingskommuner lockar med fortsatt distansarbete [Dagens PS]