I en ny rapport konstaterar teknikkonsulten Sweco att pendlingskommuner ”fylls med hemmajobbare” och att storstäderna tappar fart.

ANNONS

Följden av det nya mönstret är att trycket ökar på pendlingskommuner när det gäller barnomsorg, avfallshantering och näringslivsetableringar, samtidigt som efterfrågan på utbudet i storstäderna minskar med fler outnyttjade butiks- och kontorsytor.

I rapporten beskrivs pendlingskommunerna som ”teams-städer” medan storstäderna, där antalet kontorsanställda minskar, kallas för ”snooze-städer”.

Enligt Sweco kan distansarbete bli norm i pendlingskommuner som exempelvis Danderyd, Härryda och Vellinge, eftersom många där jobbar inom branscher där distansarbete är vanligt.

Det måste kommunerna tänka på

”När fler vistas i en kommun dagtid påverkas elanvändning, avfallshantering, hur länge barn är på förskola och fritids med mera. Det kan också skapas förutsättningar för olika typer av näringslivsetableringar såsom satellitkontor, restauranger och butiker. Det här är något som kommunerna behöver ta hänsyn till i samhällsplaneringen”, säger Helena Liljegren, chef för samhällsanalys och strategi på Sweco, i ett pressmeddelande.

19 av 29 så kallade teams-städer ligger i Stockholmsregionen, fem i Malmöregionen och fyra i Göteborgsregionen.

Hammarö i Värmland sticker ut som den enda teams-staden utanför storstadsregionerna.

Begreppen teams- och snooze-städer är influerade av det amerikanska begreppet zoom-städer, som avser semesterorter med betydande inflyttning på grund av ökat distansarbete. Exempel på svenska zoom-städer är Åre, Båstad, Rättvik och Borgholm.

ANNONS
ANNONS

Ladda ner hela rapporten: ”Sveriges nya geografi – pandemin flyttmönster”.

Läs mer: Flytt till annan ort kan bli dyrt [Dagens PS]