Enligt en ny teori om kvantumgravitation har universum kanske alltid existerat och startade inte alls med Big Bang.

ANNONS

Fysikern Bruno Bento studerar tidens beskaffenhet vid University of Liverpool i Storbritannien, han använder sig av en ny teori om kvantumgravitation, kallad kausal mängdteori, där tid och rum bryts ned i distinkta bitar, det rapporterar Military News.

Kan låta som Science fiction eller fantasi

Enligt den här teorin finns det på någon nivå en grundläggande enhet av rum-tid och Bruno Bento och hans kollegor använder det här kausala tillvägagångssättet för att utforska universums början.

Det de har funnit är att det är möjligt att universum inte har haft någon början utan att det alltid har funnits i ett oändligt förflutet och att det först nyligen har utvecklats till det vi kallar Big Bang.

Enligt Bruno Bento finns det mycket i verkligheten som de flesta människor skulle associera med science fiction eller till och med fantasi.

Kvantfysik och allmän relativitetsteori

Kvantumgravitation kan vara den moderna fysikens mest frustrerande problem. Det finns två effektiva metoder om universum, kvantfysik och allmän relativitetsteori.

Inom kvantfysiken har en framgångsrik beskrivning, ned till mikroskopisk skala, tagits fram av tre av de fyra grundläggande naturkrafterna, den svaga kraften, den starka kraften och elektromagnetismen.

Den fjärde naturkraften är gravitationen. Allmän relativitetsteori är den mest fullständiga och kraftfulla beskrivningen av gravitationen som har utarbetats, trots det är den ofullständig.

ANNONS
ANNONS

På minst två specifika platser i universum går den allmänna relativitetsteorins matematik inte ihop och producerar inte pålitliga resultat. Det är i mitten av svarta hål och i universums början.

Där fungerar inte de fysiska lagarna

De här områdena kallas för singulariteter, de är platser i rum-tiden där våra nuvarande fysiklagar inte fungerar, och de är matematiska varningssignaler på att den allmänna relativitetsteorin fallerar.

Fysiker behöver en mikroskopisk beskrivning av stark gravitation, så kallad kvantteori om gravitation, för att lösa singulariteternas mysterier.

I alla nuvarande fysikteorier är tid och rum kontinuerliga. I kontinuerlig rumtid kan två positioner vara platsmässigt så nära varandra som möjligt och två händelser kan tidsmässigt inträffa så nära varandra som möjligt.

Ändrar helt vår förståelse för tid och rum

Det finns ett annat tillvägagångssätt som helt skriver om vår förståelse av tid och rum.

Det tillvägagångssättet är kausal mängdteori, den ombildar rum-tiden som distinkta bitar, eller rum-tids-atomer.

Den här teorin skulle strikt begränsa hur nära varandra händelser i tid och rum kan ske då de inte kan vara närmare varandra än storleken på en rum-tids-atom.

ANNONS
ANNONS

Teorin ger tiden en central roll

Exempelvis, om du läser detta på din skärm förefaller allt smidigt och kontinuerligt, men om du tittar på samma skärm genom ett förstoringsglas kanske du skulle se pixlarna som delar upp den.

Då skulle du se att det inte går att föra två bilder på skärmen närmare varandra än en pixel.

”Jag var glad över att hitta den här teorin, som inte bara försöker gå så grundläggande som möjligt, genom att vara ett förhållningssätt till kvantgravitationen och faktiskt ompröva själva begreppet rum-tid, utan också ger en central roll till tid och vad det fysiskt betyder att tiden går, hur fysiskt ditt förflutna verkligen är och om framtiden redan existerar eller inte”, säger Bruno Bento till WordsSideKick.com, skriver Military News.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ljus som sändes ut för 13 miljarder år sedan fångat på bild [Dagens PS]