Semcon utvecklar tillsammans med norska Hystar en ny teknik för vätgasproduktion. Projektet ska öka mängden grön vätgas som produceras med elektrolys.

ANNONS

Produktion av grön vätgas är en av EU:s prioriteringar och den gröna vätgasen är viktig för energiomställningen. Jämfört med dagens elektrolysteknologi ska Semcon och Hystar öka den mängd vätgas som produceras genom elektrolys med mer än 150 procent, utan att använda mer energi.

”Elektrolystekniken vi utvecklar tillsammans kommer göra det möjligt för Hystar att producera mycket energieffektiva elektrolysörer, med potential att minska kapitalkostnaden för elektrolys med upp till 60 procent. Det här är något som världen verkligen behöver, säger Tommy Ekman, tekniskt ansvarig och projektledare på Semcon i ett pressmeddelande.

När vätgas framställs av naturgas släpps stora mängder koldioxid ut, att använda vatten i elektrolysen är mer miljövänligt, då används elektricitet för att dela upp vattenmolekyler i syre och väte. När man i processen använder el från förnybara källor klassas resultatet som grön vätgas.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ny teknik ska minska blodförlust vid skada [Dagens PS]