Dagens PS

Ny studie visar hinder och möjligheter för klimatsmart byggande

Solpaneler på taket är ett sätt att minskar byggnaders klimatpåverkan
Solpaneler på taket är ett sätt att minskar byggnaders klimatpåverkan. (Foto: IVL)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 03 dec. 2021Publicerad: 03 dec. 2021

Forskare på IVL har kartlagt faktorer som främjar respektive hindrar användandet av lösningar som minskar byggnaders klimatpåverkan.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I en studie har IVL velat ta reda på vad som hindrar koldioxidsnålt byggande och sett att forskningen främst fokuserar på förnybar energi och utvecklade regioner, samt att näringslivet framför allt anger ekonomiska aspekter som hinder.

“Forskningen fokuserar mer på vad som främjar utvecklingen av byggnader med lägre klimatpåverkan än på vad som hindrar den. Det finns mycket forskningsresultat kring förnybar energi i Europa medan flera andra typer av lösningar, som byggmaterial med låg klimatpåverkan, beteenderelaterade åtgärder, digitalisering eller lösningar kopplade till utveckling av cirkulär ekonomi är utforskade i mycket lägre grad, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Screenat vetenskapliga artiklar

För att uppnå globala klimatmål är minskning av byggnaders klimatpåverkan en nyckel. I sin studie har forskarna screenat mer än 900 vetenskapliga artiklar publicerade efter 2011, detta för att identifiera och analysera faktorer som påverkar om olika lösningar används praktiskt eller inte. Därefter har de delats upp efter typ av lösning, typ av byggnad och geografisk spridning.

“Trots att det många gånger finns en positiv inställning och en vilja att använda lösningar som minskar byggnaders klimatpåverkan så hindras de ofta av ekonomiska skäl. I konsumentledet verkar man mer redo att stödja starkare åtgärder från statens sida medan man från näringslivets håll anger en rad organisatoriska faktorer som gör att koldioxidsnålt byggande inte ses som en optimal lösning, säger Érika Mata i pressmeddelandet.

Statligt stöd har effekt

I utvecklade länder är människor mer känsliga för förändringar som upplevs påverka livskvaliteten gällande ekonomi, inomhustemperatur eller förändringar som kräver beteendeförändringar. I andra länder brottas man framför allt med teknisk-ekonomiska problem.

Över hela världen har olika typer av informativa och ekonomiska åtgärder, särskilt statligt stöd, visat sig ha positiv effekt på införande av bygglösningar som är koldioxidsnåla. Érika Mata menar att det behövs kraftfulla styrmedel som omfattar flera aspekter och lösningar och som riktar sig till olika målgrupper för att komma framåt i arbetet med att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Läs mer: IVL etablerar verksamhet i norra Sverige

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS