Tillsammans med samarbetspartners har Metsä Wood konstruerat ett hybridsandwichelement för väggkonstruktioner som kombinerar trä och betong.

ANNONS

För byggföretag innebär hybridkonstruktioner ett mer hållbart byggnadssätt utan att nuvarande byggmetoder behöver förändras. Det nya hybridsandwichelementet som kombinerar betong och Kerto LVL, det vill säga laminerad veneer lumber, kommer förnya industriell prefabricering.

Den lägre vikten har visat sig vara en stor fördel vid det första byggprojektet vid Metsä Fibres Rauma-sågverk. Skanska, som är entreprenör vid bygget, har ambitiösa mål för sin egen verksamhet och siktar på att vara koldioxidneutrala till år 2045. De erbjuder därför sina kunder koldioxidneutrala lösningar eller lösningar med låg koldioxidpåverkan under byggnadens livslängd.

Mängden betong kan minskas

”Vi gläds åt att kunna prova nya, innovativa möjligheter och samarbeten, och de nya hybridsandwichelementen i Rauma-sågverket är ett utmärkt exempel på denna form av samarbete. Genom att använda hybridelement minskas mängden betong, och elementen är också lättare än konventionella element”, säger Ilkka Romo, direktör för produktivitets- och kvalitetsenheten på Skanska i ett pressmeddelande.

Han tror att träbyggandet kommer öka de närmaste åren och han märker redan nu en ökad efterfrågan och tycker att hybridsandwichelementen då är en bra start. Kerto LVL utgör den bärande kärnan i hybridsandwichelementen och utanpå ligger ett isolerande lager samt en armerad betongfasad. Tillverkningen gjordes i elementtillverkaren Lipa-Betonis fabrik.

Funkar ungefär som betongsandwichelement

”Efter att vissa inledande utmaningar hade lösts, flöt produktionen av hybridsandwichelement lika bra som produktionen av vanliga betongsandwichelement. Att vi har lyckats med det är tack vare det goda samarbetet med våra samarbetspartner och deras omfattande know-how”, säger Satu Lipsanen, vd för Lipa-Betoni i pressmeddelandet.

Petri Puputti, Construction Manager på Skanska, säger att monteringen av hybridsandwichelementen har gått till på ungefär samma sätt som monteringen av vanliga betongsandwichelement, men att en mindre kran kunde användas eftersom hybridsandwichelementen väger mindre än traditionella sandwichelement.

ANNONS
ANNONS

Förankringarna nedtill är identiska mellan de båda typerna av element och i hybridsandwichelementens fogar används trädskruvar.

Läs mer: Sweco hjälper Metsä Board öka kapaciteten i Husum [Dagens PS]