Swecos nya tjänst Green Asset Screener identifierar områden som behöver åtgärdas för att klimatanpassa och minimera fastigheters risker.

ANNONS

Fastighetssektorn står för ungefär 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och för fastighetsägare blir följderna av klimatförändringarna i form av skyfall, översvämningar och värmeböljor allt mer påtagliga.

”Swecos tjänst ger fastighetsägare beslutsstöd genom att identifiera behov och prioritera bland olika hållbara insatser. Det handlar också om att få vägledning i djungeln av nya riktlinjer och lagkrav. I den här tjänsten har vi kombinerat vår expertkompetens inom hållbara byggnader och digitalisering”, säger Anna Joelsson, hållbarhetschef division Buildings på Sweco, i ett pressmeddelande.

Sweco inleder ett samarbete med Handelsbanken vars kunder är först ut att testa det nya digitala verktyget.

”För oss är det viktigt att hitta lösningar för våra kunder. Vi vill vara en relevant aktör och partner även när förhållandena ändras och jag är glad över att vi, genom att kroka arm med Sweco, kan hjälpa våra kunder i deras klimatanpassning, energieffektivisering och omställning mot ökad hållbarhet, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig Handelsbanken Finansiering, i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Stabilt resultat för Sweco trots hög sjukfrånvaro under Q1 [Dagens PS]