Norconsult utvecklar 500 bostäder och ett hotell vid hamnområdet i Varberg. Teknikkonsulten har utfört VA-utredningar för planprogram och detaljplan. Det skriver Norconsult i ett pressmeddelande

ANNONS

Norconsult är inne i slutfasen med detaljprojektering av etapp 1 och omläggning av befintlig VA.

”Den stora utmaningen har framför allt handlat om att hitta lämpliga stråk för omläggning av stora befintliga dagvattenledningar samt ett bra läge för den nya dagvattenpumpstationen. Vi har haft ett fint samarbete med kommunen, VIVAB, Varberg Energi och de andra konsultfirmorna”, säger Sofia Blad, uppdragsledare på Norconsult.

Dessutom har Norconsults planarkitekter upprättat detaljplanehandlingar för etapp 1 som ligger nära Varbergs stadskärna, Societetshuset och fästningen. Etappen innefattar 500 nya bostäder, det nya hotellet, nya verksamheter och Campus Varberg. I de vidare etapperna kommer det bland annat att byggas fler bostäder och en stadspark. Detaljplanen väntas bli godkänd under året, och byggstart av första etappen beräknas under 2021.

ANNONS
ANNONS