Konsorsbyggandet visar inte på någon tendens att öka efter förra årets tillbakagång, det visar Navet Analytics kommande konjunkturrapport.

ANNONS

Enligt Navet Analytics kommande konjunkturrapport Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet inga tendenser att öka efter nedgången 2020. Då minskade påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar med 10 procent och under det första halvåret 2021 är utfallet nolltillväxt jämfört med 2020. Årstakten i investeringar tyder på en eventuell svag minskning.

Magnus Klein på Navet Analytics menar att tjänstesektorn inte helt har återhämtat sig efter pandemin. Osäkerheten kring cementförsärjningen från Slite innebär dessutom ett problem på kort sikt. Dessutom påverkar det ökade distansarbetet förändringar i användandet av kontor och även det kan påverka efterfrågan på nya kontor.

Läs mer: Navet Analytics: Starkt utfall i husbyggandet [Dagens PS] 

ANNONS
ANNONS