Det samlade bostadsbyggandet i Norden visar en positiv tillväxt under det första kvartalet 2021, enligt Navet Analytics.

ANNONS

Den senaste konjunkturrapporten för byggmarknaden i Norden från Navet Analytics visar på en positiv tillväxt för det samlade bostadsbyggandet under årets första kvartal.

Om nybyggandet av småhus och flerbostadshus i Norden, under resten av året, skulle fortsätta i samma takt som under årets tre första månader skulle det innebära en ökning med 10 procent under 2021, jämfört med 2020.

Tror på en plan utveckling

Navet Analytics prognos är dock mer pessimistisk och signalerar en plan utveckling. Sett till årsprognosen är skillnaden mellan utvecklingen i de Nordiska länderna ganska liten. Finland väntas dock få den svagaste utvecklingen, jämfört med Sverige, Norge och Danmark.

I Danmark och Sverige redovisas den starkaste utvecklingen för det första kvartalet 2021, i båda länderna visar årstakten i investeringarna en ökning med 20 procent.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Stort ras för detaljhandelsbyggandet [Dagens PS]