Under de senaste tre åren har detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar haft en dramatisk utveckling, det visar Navet Analytics.

Navet Analytics konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknad visar att detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar har haft en negativ utveckling de senaste tre åren.

Detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar, mätt i påbörjade objekt, uppgick under 2020 till 5,6 miljarder kronor, vilket är en minskning med mer än 30 procent jämfört med 2019.

År 2019 var investeringsvolymen 12 procent lägre än 2018 och under det första kvartalet 2021 uppgick påbörjade husbyggnadsinvesteringar till drygt 2 miljarder kronor, en minskning med ungefär 25 procent jämfört med första kvartalet 2020.

E-handelns kraftiga tillväxt påverkar

Troligtvis beror den negativa utvecklingen på e-handelns stora tillväxt som slår ut den fysiska handlen. Under pandemin har denna trend dessutom ökat i hastighet.

Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics menar att det finns risk för att utvecklingen av husbyggandet under året fortsätter vara svag, på grund av den ekonomiska skada som detaljhandeln har lidit på grund av pandemin.

ANNONS
ANNONS

Han tror att ombyggnadsinvesteringarna troligtvis kommer klara sig bättre på grund av de anpassningar som handeln måste göra för att kunna konkurrera med internethandln, det skriver Navet Analytics i ett pressmeddelande.

Läs mer: Byggandet av lokaler ökar – både privat och offentligt [Dagens PS]