Företagarna Mattias Andir och Maria Svantemark, Trivector respektive Sustainlab, skriver i en debattartikel att hållbarhetschefer är en vital del av ett företag. Detta efter att NCC och Maersk avvecklat rollen tidigare i år. Att tro att miljöarbetet gynnas av detta är ”naivt”, skriver de. 

ANNONS

Mattias Andir är hållbarhetsansvarig och konsult på IT- och bildningsbolaget Trivector LogiQ och Maria Svantemark, är grundare av SustainLab, ett IT-bolag vars teknik utvecklar företags hållbarhetsarbete.

I en debattartikel på Aktuell Hållbarhet kritiserar de byggbolaget NCC och rederijätten Maersks beslut att avskaffa sina hållbarhetschefer. Motiveringen var att bolagen ville föra miljöarbetet närmre sina kunder.

Artikelförfattarna skriver att detta resonemang är naivt.

”Hållbarhetschefen bör ha det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i linje med den senaste forskningen /…/ Hållbarhetschefen bör därmed äga det kompetenscenter för expertkunskap som guidar övrig verksamhet. Det innebär också att det hamnar på hållbarhetschefens bord att prioritera och koordinera resurser där de gör mest nytta”, fortsätter dem. 

Andra bolags misslyckanden kan vara orsak

De menar att utvecklingen kan bero på att hållbarhetschefer har fått otydliga roller i andra bolag, vilket skapat en osäkerhet om yrkets betydelse.

”I värsta fall är det en roll med både strategiskt och operativt ansvar, och som dessutom saknar både mandat och budget för att driva förändring. Än värre är när innehavaren saknar specifik kompetens inom hållbarhet och tilldelas ansvaret vid sidan av sin ordinarie roll”.

ANNONS
ANNONS

De avslutar med att säga att näringslivet har ett ”window of opportunity” att påverka samhället i mer hållbar riktning. Därför anser de att hållbarhetschefen som yrke borde får mer inflytande i företagsvärlden.

Läs mer: Byggjättens rapport sämre än väntat [Dagens PS]