Norconsults resultat 2021 är stabilt med en bruttorörelsemarginal på 8,5 procent, Ebita ökade till 630 miljoner norska kronor, cirka 693 miljoner svenska kronor.

ANNONS

Under 2021 ökade Norconsults bruttoomsättning med mer än 7 procent jämfört med 2020, till 7 424 miljoner norska kronor, nästan 8 168 miljoner svenska kronor.

Bruttorörelsemarginalen blev 8,5 procent och ebita blev 630 miljoner norska kronor, cirka 693 miljoner svenska kronor.

”Aktivitetsnivån har varit hög under hela 2021. Tillväxten har varit särskilt stark inom förnybar energi, samt transport-, bygg- och fastighetsmarknaderna. Det är också glädjande att intresset för innovation och användningen av digitala verktyg för att minska klimatavtrycket och bygga mer hållbart ökar kraftigt, bland både kunder och samarbetspartners”, säger Norconsults koncernchef Egil Hogna i ett pressmeddelande.

Sverige och Danmark

Det är särskilt Norconsult i Sverige och Danmark som har haft lönsam tillväxt under 2021. Även Norconsults bemanningsbolag Technogarder hade en imponerande utveckling under året.

Norconsult hade i slutet av 2021 cirka 130 kontor och 5 100 anställda, att jämföra med 4 600 året innan. Den största delen av bolagets tillväxt är organisk, men under 2021 förvärvades 11 företag.

I Sverige förvärvades PE Spår- och järnvägsteknikteam, Noca Teknik, Bothnia VVS Ingenjörer och KMV forum. I Danmark förvärvades Rubow arkitekter, och i Norge förvärvades Djerving, Pure Logic, JAF arkitektkontor, AG Plan, Architecture samt Pecom och Citiplan.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Norconsult konstruerar nedsänkt cykelgarage i Helsingborg [Dagens PS]