Dagens PS

Lite ljud räcker för sämre jobb

ljud
Även lite bakgrundsljud stör arbetet. (Foto: Unsplash)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 maj 2023Publicerad: 24 maj 2023

Får vi be om största möjliga tystnad? Det är bra för arbetsprestationen. Även lite ljud i bakgrunden på låg styrka stör koncentrationen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Vår arbetsprestation blir sämre om vi utsätts för buller även med så låg ljudstyrka som 40 decibel. Det motsvarar vanligt bakgrundsljud i kontorsmiljöer och kök. Beskedet kommer efter en studie på Chalmers i Göteborg.

I ett labb på Chalmers har forskare gjort en studie där försökspersoner utfört koncentrationstester med trafikbuller som bakgrundsljud.

Uppgiften var att titta på en datorskärm, reagera på vissa bokstäver och efteråt skatta sin upplevda arbetsbelastning.

Sämre resultat

Det visade sig att deltagarna fick betydligt sämre resultat med trafikbuller i bakgrunden – och att de upplevde arbetsuppgiften som svårare att genomföra.

“Det som är unikt med studien är att man kunnat påvisa försämrad prestation vid bullerpåverkan vid så låg ljudstyrka som 40 decibel, vilket exempelvis motsvarar vanlig bakgrundsljudnivå i kontorsmiljö eller i ett kök”, säger Leon Müller, forskare vid avdelningen för teknisk akustik vid Chalmers tekniska högskola.

ANNONS

Senaste nytt

”Mer störande”

Bakgrundsljudet bestod av två olika ljudsekvenser med en lastbil som kör förbi på tio respektive 50 meters avstånd. Båda sekvenserna hade ställts in så att de gav en toppljudstyrka på 40 decibel där deltagarna satt.

ANNONS

“Sekvensen som simulerar ljud från det närmare avståndet, alltså där ljudnivån förändras kraftigt medan ett fordon kör förbi, upplevdes oftast som mer störande av försökspersonerna. Det har att göra med att trafik på längre avstånd generellt upplevs som en mer konstant ljudbild”, säger Leon Müller.

Bygger för nära?

De senaste åren har avstånden mellan trafikleder och nybyggda bostäder i svenska städer tillåtits krympa.

Chalmersprofessorn Wolfgang Kropp, som forskat om trafikbuller under många år, menar att det här ställer till problem.

“För att få bukt med bostadsbristen fattades 2015 och 2017 beslut för att förenkla och göra planprocesser mer likvärdiga över landet. Dåvarande bullerkrav sänktes eftersom de sågs som ett hinder för de 100 000 bostäder man ville bygga, och effekten av det är att vi nu bygger invid tungt trafikerade trafikleder utan att man tagit tag i trafikbullerproblematiken”, säger Wolfgang Kropp.

Låg hastighet värst

I en annan studie har man utgått från lågfrekvent ljud. Det är framför allt tung trafik i låg hastighet som ger upphov till lågfrekvent buller, vilket är svårt att få bukt med – trots god isolering, täta fönster och hys som byggs i enlighet med alla byggnormer.

“Beräkningarna på olika typer av fasader visar att det är svårt att åstadkomma goda inomhusljudmiljöer nära trafikerade vägar. Att sänka hastigheten är heller inte någon lösning eftersom beräkningar visar att bullerexponeringen inomhus rent av kan öka när körhastigheten är nedsatt”, säger Jens Forssén, biträdande professor i teknisk akustik på Chalmers.

ANNONS

Läs även: Ljud kan hjälpa till att lindra mardrömmar

Läs även: Ny teknik ska rädda valar från buller

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS