Sedan Köpenhamn förbjöd parkering av elsparkcyklar i stadskärnan har transportsättet försvunnit i den danska huvudstaden – vilket de är nöjda med.

ANNONS

I Stockholm har antalet elsparkcyklar ökat med med mer än 50 procent, från 14 000 i våras till 21 000 nu i sommar. Men många irriterar sig på att Stockholms gator är överfulla med elsparkcyklar som står parkerade i drivor.

Så vad gör man åt det? Svenska Dagbladet har besökt Danmarks huvudstad Köpenhamn, där man tagit i med hårdhandskarna. I oktober i fjol förbjöd man parkering av elsparkcyklar i den äldre stadskärnan. Detta efter att bland andra äldre och funktionhindrade stormat mot kaoset på trottoarerna. Det var också runt 300 olyckor med elsparkcyklar under 2019.

”Vi hade enorma problem redan från början. Det handlade om hänsynslös körning på trottoarer och på gator, och många var fulla när de körde. Men det största problemet var all plats de tog. I de äldre delarna av staden är både trottoarer och gator smala och det blev helt blockerat på en del ställen”, säger Rune Dybvad (S), ledamot i teknik- och miljöutskottet i Köpenhamn till SvD.

Förbjöds 1 januari

SvD skriver att det fanns ett visst politiskt motstånd från det socialliberala partiet De Radikale som ansåg att regleringen begränsade den fria företagsamheten. Men motståndet är borta, precis som elsparkcyklarna.

Tidningen jagar efter en Köpenhamnsbo på elsparkcykel – de hittar bara en och han har köpt sin cykel själv. Uthyrningscyklarna är borta från den danska huvudstaden. Den 1 januari i år blev det förbjudet att parkera elsparkcyklar i hela centrala Köpenhamn, med böter till operatörerna för felparkerade cyklar. Det har lett till att elsparkcyklarna försvunnit helt från gator och torg.

”Dålig affärsidé”

”Nu är det en icke-fråga och Köpenhamnsborna bryr sig inte alls. De allra, allra flesta tycker det är bra att elsparkcyklarna är borta”, säger Rune Dybvad till SvD.

”Jag tror att operatörerna nu har insett att uthyrning av elsparkcyklar i Köpenhamn är en dålig affärsidé. Om de inte kan ställa ut sina elsparkcyklar där turisterna och folk i rörelse finns så leder det ju till en mindre attraktiv marknad”, säger Rune Dybvad.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: 14 fick böter för buskörning med elsparkcyklar

Läs mer: Då sker flest olyckor med elsparkcyklar