Olyckorna med elsparkcyklar ökar och flest olyckor sker på helger och nattetid, visar ny studie. Fler män än kvinnor skadas i elsparkcykelolyckor.

ANNONS

Försäkringsjätten Folksam har studerat när flest olyckor sker med elsparkcyklar för att om möjligt påverka beslutsfattare att vidta åtgärder för att stoppa en illavarslande utveckling.

Det är på natten, på helger och föga oväntat på sommaren som flest olyckor med elsparkcyklar sker.

Folksam har kikat på inrapporterade olycksfall med elsparkcyklar mellan 2019 och 2021 och konstaterar att augusti är den mest olycksdrabbade månaden med elsparkcyklar.

”För att bryta trenden att med ökande olyckor så skulle vi i Sverige, likt våra nordiska grannländer, kunna begränsa användningen av elsparkcyklar på nätterna”, säger Helena Stigson, forskare på Folksam, i ett pressmeddelande.

Huvudskador vanligt – få bär hjälm

Rapporten belyser typ av olycka, orsaken till olyckan och tid på dygnet.

ANNONS
ANNONS

Totalt 83 procent av olyckorna med elsparkcyklar var singelolyckor.

I 13 procent av fallen skadades en annan trafikant antingen av att en elsparkcyklist körde på dem eller av elsparkcyklar som låg i vägen och därmed orsakade en olycka.

Det är framför allt huvudskador (44 procent) som uppstår vid elsparkcykelolyckor och det var endast 13 procent uppgav att de burit hjälm vid olyckstillfället.

Alkohol finns ofta med i bilden

I tidigare studier framgick det att 37 procent av de som var inblandade i en elsparkcykelolycka hade alkohol i blodet vid olyckstillfället.

Teknikfel på elsparkcykeln, exempelvis att bromsarna inte fungerar eller orsakar kraftig inbromsning och låsning av hjulen, ger upphov till 6 procent av olyckorna.

Män med elsparkcyklar är mer olycksdrabbade än kvinnor, 57 procent av de skadade i elsparkcykelolyckor är män och genomsnittsåldern på skadade är 30 år.

ANNONS
ANNONS

Aftonbladet berättar om en 26-årig man som dog i en elsparkcykelolycka för drygt två år sedan.

Elsparkcyklar har funnits i Sverige 2018.

Läs även: Elspark-olyckorna skenar – dessa tider skadas folk [Dagens PS]