En gammal industritomt på västra Kungsholmen i Stockholm omvandlas nu till bostadsområde och Forsen byggleder bygget av ett höghus.

ANNONS

Flera bostadsprojekt pågår just nu på västra Kungsholmen i ett kvarter som tidigare varit ett industriområde. Ett av projekten är ett åtta till tolv våningar högt hus med 138 bostadsrätter i fyra huskroppar som ska byggas där det i dag står ett åtta våningar högt kontorshus, byggt 1948. Fastighets AB Balder bygger och Forsen byggleder samt har kontrollansvar.

Projekteringen av den nya fastigheten sker parallellt med rivningen av den befintliga byggnaden, för att spara tid. Den nya fastigheten ska få en tegelfasad mot gatan och putsad fasad mot innergården, den får ett sedumtak som sänker koldioxidhalten i luften. Planerad inflyttning är hösten 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer: Forsen ingår partnerskap med Projektledarbyrån [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS