Industrins framtida rekryteringsbehov kommer öka och redan nu är det svårt att hitta arbetskraft, det visar en ny rapport från Ikem.

ANNONS

En ny rapport från Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Ikem, visar att stor efterfrågan på arbetskraft inom Ikems medlemsföretag väntar. Industrins framtida investeringsbehov kommer påverkas av en positiv konjunktur, den gröna omställningen och stora planerade pensionsavgångar.

Ikems rapport visar att deras medlemsföretag inom läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi behöver anställa 11 000 personer och spår en sysselsättningsökning på 12 procent under de närmsta fem åren. Företagen upplever redan nu att det är svårt att hitta arbetskraft, trots hög arbetslöshet i landet.

Svårt hitta viktig kompetens

”De optimistiska tongångarna om en fortsatt stark återhämtning är ett bevis på att kemiindustrins branscher ser ljust på framtiden. Den ökade tillväxten kommer tillsammans med satsningar på hållbar och cirkulär produktion innebära ett ökat behov av att anställa fler medarbetare. Det som är oroande är att företagen redan nu har svårt att hitta många viktiga kompetenser. Det är allvarligt, inte minst sett till hur viktiga industriföretagen inom Ikem är för den svenska klimatomställningen”, säger Greta Hjortzberg, Ansvarig kompetensförsörjning på Ikem i ett pressmeddelande.

På Golvföretaget Bona i Malmö behöver man rekrytera inom områden som är viktiga för bolagets hållbarhetsmål.

”Det råder redan idag en brist på ingenjörer. För teknikintensiva företag som Bona inom kemiteknik är tillgång till rätt kompetens en av de viktigaste framtidsfrågorna. Detta för att klara en hög omställningstakt för minskad klimatpåverkan och utifrån en hård konkurrens på marknaden”, säger Bonas vd och koncernchef Pontus Cornelius i pressmeddelandet.

Svårt hitta processingenjörer

För kemiindustrin är läget särskilt kritiskt, där tycker 93 procent av företagen att det är svårt att rekrytera processingenjörer, flera av företagen tycker dessutom att de nyutbildade processingenjörerna håller en låg nivå.

ANNONS
ANNONS

”Just processingenjörer kommer behövas i omställningen av flera industrisektorer utöver kemiindustrins branscher, till exempel skog, stål och återvinning. Dessa sektorer är mycket viktiga för klimatomställningen. Kunskaper om hållbara och effektiva produktionsprocesser är en nyckelkompetens vid teknikskiften. För att lösa kompetensutmaningen behöver industri, högskola, politik och myndigheter samverka för en gemensam målbild och strategi”, säger Greta Hjortzberg i pressmeddelandet.

Läs mer: Distansundervisning ger ingenjörsstudenter sämre studieresultat [Dagens PS]