I fastighetsbranschen är de kvinnliga cheferna få, år 2020 var bara femte fastighets- och förvaltningschef var kvinna.

ANNONS

Enligt Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste statistik som sammanställts av Ledarnas a-kassa, var endast 22,7 av fastighets- och förvaltningscheferna kvinnor år 2020, det rapporterar Fastighetstidningen.

När Stiftelsen Albright presenterar sina kartläggningar brukar det heta att fastighetsbranschen är bäst i Sverige när det gäller jämställdhetsarbete. Fastighetsbranschen var den första branschen att nå jämn könsfördelning på 60/40 procent i sina ledningsgrupper och det finns flera kvinnliga vd:ar bland de börsnoterade fastighetsbolagen.

När man granskar chefspositioner i SCB:s statistik blir dock resultatet annorlunda. Statistiken visar att 928 kvinnor var fastighets och förvaltningschefer 2020, vilket motsvarar 22,7 procent av alla dessa chefer. Bland alla yrken var andelen kvinnliga chefer 35,2 procent.

Trots den låga siffran är inte fastighetsbranschen sämst, bottenplaceringen innehas av driftschefer inom anläggning, bygg och gruva, där är endast 8,7 procent av cheferna kvinnor, det skriver Fastighetstidningen.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sveriges fastighetsägare tror på fortsatt tillväxt [Dagens PS]