Hybrit får, som ett av sju stora innovationsprojekt, stöd av European Innovation Fund, EIF. Totalt investerar EU:s innovationsfond 1,1 miljarder kronor i sju projekt.

ANNONS

EU:s innovationsfond EIF är ett av världens största finansieringsprogram för innovativ teknik som kan hjälpa till att reducera utsläpp av växthusgaser. Vattenfalls, SSAB:s och LKAB:s samarbete Hybrit är det enda stålprojektet som får stöd i den första omgången av EIF:s första utlysning för storskaliga projekt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Innovationer är avgärande

Världen måste minska sina utsläpp av växthusgaser markant om Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen på 1,5 grader ska nås och då är det viktigt att satsa på ny teknik.

”Innovationer är avgörande för de lösningar vi behöver ta fram under det här årtiondet för att nå 1,5-gradersmålet. Tillsammans med skarpa utsläppsminskningar banar innovationer vägen mot Parisavtalet, säger EU:s vice president Frans Timmerman i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att beslutet om konkret stöd till miljöteknikprojekt över hela Europa gör det möjligt att skapa upp teknologier som stödjer och skyndar på övergången till klimatneutralitet.

Pengarna fördelas nästa år

Övriga projekt som får finansiering i EIF:s första finansieringsrunda täcker in flera områden för minskning av koldioxidutsläppen i olika delar av Europas industri och energisektorer, som stål, cement, kemikalier, raffinaderier, kraft och värme. Förutom två projekt i Sverige, Hybrit och Stockholm Exergi, finns projekten som får medel från EIF i Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge och Spanien.

Under nästa år avgörs hur stor andel av fondens medel respektive projekt kommer få, det skriver SVT.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: EU:s jättesatsning på Stockholm Exergi [Dagens PS]

Läs mer: SSAB har nu producerat världens första fossilfria stål [Dagens PS]