Under första halvåret 2020 byggdes fastigheter för 139 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med fjolåret. Särskilt har det offentliga byggandet haft ett uppsving. Det skriver analysbolaget Navet Analytics i ett pressmeddelande

ANNONS

”Det är det offentliga byggandet samt industrin som går bra medan kontor och handel har inlett året svagt”, säger Magnus Klein som är Ansvarig för konjunkturbevakningen.

Han poängterar även att det är ett speciellt år i år och sex månader kvar att beräkna, mycket kan fortfarande hända.

”Det är stor osäkerhet på marknaden och ännu ej påbörjade projekt kan tvingas pausas”, avslutar han.

ANNONS
ANNONS