Göteborg ska få ett nytt stationshus, i sitt arkitekturförslag har norska Reiulf Ramstad Arkitekter ritat ett klassiskt stationshus.

ANNONS

I stationsområdet i Göteborg utvecklas en ny stadsdel med närhet till kollektivtrafiken och det nya stationshuset blir entrén till den nya stadsdelen.

Ska bli mer stad

Stationsbyggnaden omfattar 15 000 kvadratmeter bruttototalarea och byggstarten för det nya stationshuset planeras till mitten av 2024.

”Ett Göteborg som växer behöver en stadsutveckling som främjar kollektivtrafiken. Det nya stationshuset är en viktig pusselbit i arbetet med att öka tillgängligheten och att skapa mer stad på en i dag anonym del av Göteborg”, säger Caroline Ahrnens Martin, Regionchef Projektutveckling Göteborg på Jernhusen i ett pressmeddelande.

Jernhusen har köpt byggrätten för stationshuset som kommer få tre uppgångar och Reiulf Ramstad Arkitekter har ritat byggnaden.

Det nya stationshuset, sett från Hisingsbron
Det nya stationshuset, sett från Hisingsbron. (Visionsbild: Reiulf Ramstad Arkitekter)

 

ANNONS
ANNONS

”Det är ett ärofyllt uppdrag att gestalta en för stadslivet så identitetsbärande byggnad som ett stationshus. Vi befinner oss i en slags renässans för tåg och stationsmiljöer”, säger Reiulf Ramstad på Reiulf Ramstad Arkitekter i pressmeddelandet.

Han berättar att enligt europeisk storstadstradition var stationen ofta en monumental arkitektonisk struktur, en modernismens katedral som han tycker förvaltar stora kulturhistoriska värden.

”Stationshusets uttryck och arkitektur ska därför vara lika tidlös som framtidsorienterad. Inspirerat av Göteborgs anrika Centralstation,” säger han vidare och tillägger att stationshuset ska bli en ny signaturbyggnad i hjärtat av Göteborg.

Fler kan bo i andra städer

Jernhusen har tidigare tecknat ett markanvisningsavtal med Göteborgs stad och förvärvet av byggrätten baseras på det och den avsiktsförklaring som skrivits mellan Jernhusen och staden.

”Vi är glada över att vi nu får möjligheten att skapa en stationsbyggnad som uppvaktar den befintliga stationens uttryck. En klassisk gestaltning med fasad i tegel, stor rymd i stationshall och tydliga entréer i flera väderstreck bidrar till att vitalisera området”, säger stadsarkitekt Björn Siesjö i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Han säger vidare att utvecklingen som ökar kollektivtrafikens kapacitet stärker hela Göteborgsregionen samt att fler kommer kunna bo i exempelvis Skövde, Varberg eller Uddevalla och enkelt ta sig till Göteborg och jobba nära stationen.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: En ny stadsdel ska skapas i centrala Göteborg [Dagens PS]