Nu börjar världens största fusionsreaktor byggas i Provence, Frankrike. Reaktorn ska alstra 500 megawatt efter att ha uppnått en temperatur på 150 miljoner grader. Projektet genomförs i ett samarbete mellan sju länder. 

ANNONS

Ny Teknik skriver att reaktorn ”ITER” kommer att kunna generera en värme som är tio gånger varmare än solen, nämligen 150 miljoner grader Celsius. Projektet är världens största reaktor med en tokamak, vilket är en konstruktion som innesluter plasma med ett torodalt fält.

Reaktorns fundament väger 1 250 ton och konstruktionen ska stå färdig år 2025. Projektet har planerats i 35 år och genomförs av sju länder.

Plasman i reaktorn hålls flytande genom supraledande elektromagneter inuti den 23 000 ton tunga tokamaken. I ett första steg ska man iscensätta en reaktion på några millisekunder, för att år 2030 driva reaktorn kontinuerligt.

ANNONS
ANNONS