Energijätten Fortum kan komma att sälja sin andel i Stockholmsbaserade energibolaget Stockholm Exergi. De meddelar att de startat diskussioner med Stockholm stad, som de deläger Stockholm Exergi med. 

ANNONS

Stockholm Exergi har 700 anställda och omsätter runt sju miljarder, skriver SvD. Forum har ett 50-procentigt aktieinnehav i bolaget.

2019 genererade Fortums innehav i Stockholm Exergi och dess relaterade verksamheter 24 miljoner euro, skriver Fortum i ett pressmeddelande.

”Stockholm Exergi bidrar, inte minst tack vare den strategi de arbetar utifrån, på ett avgörande sätt till Stockholms förmåga att nå högt ställda klimatmål och har på många sätt bidragit till att utveckla möjligheten att återvinna energi  från andra aktörer för fjärrvärmeproduktion. Vidare är den egenutvecklade tekniska lösningen som används för bio-CSS världsledande, säger Per Langer, chef för Fortums affärsdivision City Solutions.

ANNONS
ANNONS