Efterfrågan på Swecos tjänster är fortsatt stark och för årets andra kvartal redovisar bolaget en organisk tillväxt och en något förbättrad ebita.

ANNONS

Swecos organiska tillväxt under andra kvartalet blev på 5 procent, justerat för kalendeeffekter. Den organiska tillväxten fick stöd av en positiv rekryteringsutveckling, ökade genomsnittliga arvoden och ett nettotillsott av nästan 400 experter.

Under kvartalet fortsatte Sweco att stärka sin orderstock och bolaget såg en ökad efterfrågan från kunder inom energi, infrastruktur och industri.

Ökad nettoomsättning under kvartalet

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent till 6 116 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 5 procent, justerat för kalendereffekter. Ebita uppgick till 486 miljoner kronor och ebita­marginalen hamnade på 7,9 procent.

Resultatet efter skatt ökade till 409 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,14 kronor per aktie.

Kommentarer från koncernchefen

”Högre genomsnittliga arvoden, fler antal anställda och för­värv hade en positiv inverkan på ebita medan högre rörelse­kostnader jämfört med nivåerna under pandemin, samt en lägre debiteringsgrad inom vissa affärsområden påverkade negativt”, kommenterar Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman i ett pressmeddelande.

”Högre frånvaro, främst kopplad till covid­-19, hade också en negativ påverkan. Samtliga affärsområden rappor­terade organisk tillväxt och fyra av åtta affärsområden rapporterade ebita­-förbättringar under kvartalet”, fortsätter hon.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Korttidsuthyrningar av bostäder omsätter en miljard i sommar [Dagens PS]