Fastighetsreportern Sverrir Thór skriver i en krönika att branschen fått ett sämre rykte de senaste månaderna. Han nämner härvan i Balder och misstankarna kring SBB som skäl, men även aktieutdelningar under coronakrisen, samt inflexibilitet rörande hyror och öppettider.

ANNONS

Sverrir Thór är fastighetsjournalist på Fastighetsnytt och skriver i en krönika om hur fastighetsbranschens redan dåliga rykte har förvärrats under coronakrisen. ”Bilden av branschen som en flock giriga kapitalister som skor sig på andras olycka knappast smickrande”, skriver han bland annat. 

Fastighetsbolagen SBB och Balder har båda utretts av ekobrottsmyndigheten de senaste månaderna och chefer har anhållits. Det senare fallet är allvarligare, då fallet fortfarande är pågående och det rör en mängd olika företagsledare.

Varit inflexibla mot hyresgäster

Thór menar att samtidigt som andra branscher delvis valde att stoppa aktieutdelningar till under rådande coronakris, valde fastighetsbranschen huvudsakligen att gå vidare ”som om inget hänt” och iscensatte även på många håll aktieåterköpsprogram. Att detta i många fall ändrades efterhand var ”för lite och för sent”, menar Thór.

Vidare har flera fastighetsbolag motsatt sig sänkningar av hyresavgifter och i vissa fall pressat affärsidkare att behålla sina regelbundna öppettider. Vid ändringar av öppettiderna har hyresägaren hotat med vite, skriver Thór.

ANNONS
ANNONS

Thór skriver att fastighetsbranschen ”brukar vara den mest av de centrala bovarna i de flesta krisdrama” och uppmanar branschen att framhäva sin bästa sida och låta coronakrisen vara en katalysator för förändring.