De börsnoterade konsultbolagen har haft fem kvartal i rad med negativ tillväxt, men under Q2 vände tillväxten spikrakt uppåt.

ANNONS

Efter flera kvartal av negativ tillväxt för de börsnoterade konsultbolagen, som delvis beror på pandemin, har det nu vänt och tillväxten ökar. Mängder av förvärv i kombination med en stark marknad gör att medelbolagets tillväxt under årets andra kvartal var 16,3 procent. Det skriver Cinode.

Cinodes sammanställning av de börsnoterade konsultbolagens rapporter för andra kvartalet 2021 visar att det råder stark tillväxt i konsultbranschen. Under det första halvåret i år gjordes fler förvärv än under hela förra året, något som återspeglas i de starka tillväxtsiffrorna.

Högre marginal för de flesta

Två av tre konsultbolag visade en högre marginal, det som bidrar till bättre marginal är den starka marknaden, en extra arbetsdag och att många bolag har fått upp effektiviteten.

Exsitec och Prevas hade högst tillväxt under det andra kvartalet 2021, 90,7 respektive 61,3 procent. Även Rejlers och Afrys tillväxt var god under kvartalet, 25,6 respektive 7,7 procent. Swecos tillväxt under det andra kvartalet var 2,8 procent.

Generellt är tillväxten bland konsultbolagen stark men det är stora variationer mellan bolagen. De flesta bolag ligger på mellan 5 och 10 procent när det gäller rörelsemarginalen, men några bolag har fortfarande minustillväxt, exempelvis PE Teknik & Arkitektur som hade en negativ tillväxt under Q2, -13,1 procent.

Fokus på rekrytering

Konsultbolagen växer både organiskt och genom förvärv och flera sektorer signalerar kompetensbrist. Existec har vuxit starkast under Q2, 40 procent. Semcon har vuxit med 6,2 procent, Afry med 2,8 procent, Sweco med 1,6 procent och Rejlers har vuxit med 1,2 procent.

PE Teknik & Arkitektur har dock minskat med 4,2 procent.

ANNONS
ANNONS

Många förvärv inom konsultbranschen

Under de senaste 2,5 åren har 90 procent av de 100 största konsultbolagen i Sverige förvärvat eller blivit förvärvade. Cinode listar här alla förvärv inom den svenska konsultbranschen från år 2017 och framåt.

Läs mer: Rekordresultat för Rejlers i andra kvartalet [Dagens PS]