Dagens PS

Energi glöms ofta bort i AI-debatten

Energifrågan glöms ofta bort i AI debatten
AI är på allas läppar. Oavsett om det gäller hot och möjligheter så glöms ofta energifrågan bort i debatten. I denna krönika sätter Emma Ridderstad fingret på problemet.(Foto: Pixabay)
Emma Ridderstad
Emma Ridderstad
Uppdaterad: 24 juni 2024Publicerad: 24 juni 2024

AI håller sakta men säkert på att bli en del av vår vardag, och driver innovation och effektivitet i många sektorer i en snabb utvecklingstakt. En viktig faktor bortses dock ofta – och det är energi.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Tekniken revolutionerar våra våra liv, men den pressar också vårt energisystem till dess gränser och påverkar miljön.

Förbrukningen av el för att driva ett AI-datacenter nå 134 TWh per år till 2027, vilket motsvarar elförbrukningen för ca 12 miljoner amerikanska hushåll.

Dessutom förväntas datacenter förväntas stå för upp till 3% av världens elförbrukning till 2030. 

Chat GTP kostar som hela Nederländernas energibehov

Träningen av en avancerad AI-modell som GPT-4 kan kosta så mycket energi som att driva 120 000 hushåll i ett år eller Nederländernas årliga energibehov.

Läs mer:
Så använder kriminella AI för att bli effektivare. Dagens PS

Datacenter använder stora mängder färskvatten för att kyla servrarna som driver AI-modeller. Vatten används för att absorbera och avleda värme från servrarna.

ANNONS

Senaste nytt

Konkurrerar om vårt dricksvatten

ANNONS

Detta innebär att datacentren ofta konkurrerar om samma vattenresurser som används för dricksvatten i lokala samhällen.

Till exempel träningen av GPT-3 kan konsumera upp till 5,4 miljoner liter färskvatten, varav en stor del förloras genom avdunstning under kylprocessen​.

Med tanke på dom enorma resurser som krävs, måste vi noga överväga AI miljökostnader.

Nya krav på hållbar AI

Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) planerar att senare i år att utfärda kriterier för hållbar AI, vilket inkluderar standarder för att mäta energi, effektivitet, användning av råmaterial, transport och vattenförbrukning.

Läs mer:
Det finns risker med AI – men stor potential om vi gör rätt. Dagens PS

Målet är att konsumenterna skall kunna fatta informerade beslut om sin AI-konsumtion.

Även om AI kan vara en del att skapa energieffektiviseringar så kan den totala energiförbrukningen öka eftersom modellerna fortsätter växa i storlek. AI har två olika faser; träningsfasen och inferencefasen.

ANNONS

Användandet står för 80 procent av energin

Träningsfasen står för ca 20 procent av miljöpåverkan, medan inferencefasen, där modellerna används i praktiken står för 80 procent.

För att minska AI förbrukning av energi kan det vara effektivt att begränsa strömförbrukningen under både tränings- och inferencefaserna.

Optimerad schemaläggning av AI-uppgifter, som att köra kortare uppgifter över natten eller planera större projekt under svalare månader, kan också leda till betydande energibesparingar.

Flera sätt att minska energiförbrukningen

Användning av delade datacenter och molntjänster istället för att bygga privat infrastruktur kan centralisera beräkningsuppgifterna och minska den totala energiförbrukningen, vilket också kan leda till ekonomiska besparingar.

Att förbättra effektiviteten leder inte nödvändigtvis till energibesparingar på lång sikt, på grund av fenomenet känt som Jevons paradox.

När en resurs blir billigare att använda, ökar ofta dess totala användning. Detta innebär att även om AI-system blir mer energieffektiva, kan den ökade efterfrågan leda till högre total energiförbrukning.

ANNONS

På lång sikt kan synergier mellan AI och framväxande kvantteknologier vara avgörande för att styra AI mot hållbar utveckling.

Kvantdatorer kan vara en del av lösningen

Kvantdatorer har potential att göra AI-modeller mer kompakta och effektiva, och kan minska den mängd energi som idag krävs för att köra stora AI system.

För att AI ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt och kunna bidra positivt till samhället måste vi hitta en balans mellan dess fördelar och de miljömässiga kostnaderna ​.

Det är en komplex men nödvändig balans som kräver kontinuerlig forskning, innovation och samarbete över gränser.

Enligt EU AI ACT ligger ansvaret för att rapportera och hantera miljöpåverkan hos både utvecklare och användare av AI-system, vilket gör det viktigt för företag att säkerställa efterlevnad av den nya reglerna för att undvika sanktioner samt bidra till en hållbar utveckling.

Mer av Emma Ridderstad:

90 procent av allt på nätet kan snart vara falskt. Dagens PS

ANNONS

Biometrisk data det nya guldet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Emma Ridderstad
Emma Ridderstad

Krönikör inom tech med fokus på den 4e industriella revolutionen och hur det påverkar vårt samhälle.

Emma Ridderstad
Emma Ridderstad

Krönikör inom tech med fokus på den 4e industriella revolutionen och hur det påverkar vårt samhälle.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS