Dagens PS

AI: Det finns risker men stor potential om vi gör rätt

Utvecklingen av AI enligt Emma Ridderstad
Vem kan med säkerhet säga hur AI kommer utveckla vårt samhälle? Den som är tvärsäker på detta är troligtvis ute och cyklar. Just nu är vårt samhälle inne i ett stort paradigmskifte där vi kritiskt måste balansera mellan risk och potential beskriver techprofilen Emma Ridderstad i denna krönika. (Foto: AI genererad bild)
Emma Ridderstad
Emma Ridderstad
Uppdaterad: 23 mars 2024Publicerad: 23 mars 2024

Just nu befinner vi oss mitt i den så kallade fjärde industriella revolutionen. En rad nya teknologier – från AI och VR/AR till 3D-rendering och 5G-nätverk – utvecklas parallellt i en enorm hastighet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det går så fort att omkring hälften av arbetskraften beräknas behöva vidareutbildning eller omskolning redan 2025 enligt World Economic Forum.

AI integreras med fler teknologier

Efter att modeord som gamification och metaverse florerat i medierna de senaste åren så börjar AI ta en alltmer dominerande plats.

Fokus flyttas nu mot fusionen mellan de nya teknologierna och vilken betydelse de kan komma att få för samhället och ekonomin.

Den verkliga potentialen för mänskligheten ligger i synergieffekterna som uppstår när AI och andra teknologier integreras och kombineras. Det handlar inte bara om att adoptera nya verktyg, utan om att omforma hela samhällen och branscher.

ANNONS

Senaste nytt

Som att förutspå internets framtid

Att sia om framtiden för AI utifrån dagens kunskap är lika svårt som det var att förutspå internets och mobiltelefonernas utveckling på tiden när JavaScript och Snake var senaste nytt.

Men för att kunna navigera så gott det bara går krävs ett holistiskt synsätt där teknologiska framsteg såväl som sociala och etiska implikationer vägs in.

ANNONS

Här ingår bland annat frågeställningar om personlig integritet, jämlikhet, social påverkan och konsekvenserna av automatisering – frågeställningar som vi måste hinna besvara i tid.

AI kan liknas vid en flod som forsar genom vår värld. På samma sätt som en flod formar landskapet kommer AI att förändra allt den kommer i kontakt med.

Emma Ridderstad

Det gäller hela värdekedjan – från att AI-startups får rätt frågor från riskkapitalister till att slutkonsumenten har tillräckligt med kunskap för att kunna ställa krav.

AI kan liknas vid en flod som forsar genom vår värld. På samma sätt som en flod formar landskapet kommer AI att förändra allt den kommer i kontakt med.

Medvetenhet om potential och risker

Det handlar om så mycket mer än produkter, tjänster och börsvärden; det är en ny varelse som kommer påverka våra liv i grunden.

Genom att navigera denna era av förändring med medvetenhet om såväl potential som risker kan vi skapa en framtid som är både innovativ och hållbar.

Mer nyheter om AI:

ANNONS

AI i all ära. Människan har alltid sista ordet. Dagens PS

AI på jobbet – inte så enkelt som du tror. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Emma Ridderstad
Emma Ridderstad

Krönikör inom tech med fokus på den 4e industriella revolutionen och hur det påverkar vårt samhälle.

Emma Ridderstad
Emma Ridderstad

Krönikör inom tech med fokus på den 4e industriella revolutionen och hur det påverkar vårt samhälle.

ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.

Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS