Teknikkonsultbolaget Cowi stäms på 68 miljoner av Liseberg efter att invigningen av attraktionen Valkyria blivit försenad. Berg-och dalbanan blev över tre månader försenad och nu ska domstolen avgöra om Cowi är betalningsskyldiga. 

ANNONS

Lisebergs berg-och dalbana Valkyria skulle stått klar i april 2018 – lagom till sommarpremiären. Istället blev den klar i augusti, skriver GT.

Förra året krävde Liseberg att Cowi – som utförde beräkningar i samband med projektet – ersätter nöjesfältet med 65 miljoner kronor. Efter att Cowi motsatt sig betalningskravet går nu ärendet till domstol.

Hävdar att felberäkningar skett

”Dels är det ersättning för en fördyring av projektet, fel och förseningar i deras leverans, ersättning för utebliven vinst och dels finns det ett element av vite, som är reglerat i kontrakten”, sa Lisebergs vd Andreas Andersen till Göteborgs-Posten hösten 2019.

Experter i geoteknik som Lisberg anlitat i efterhand har hävdat att Cowi kalkylerat fel i beräkningar kring byggandet av berg-och dalbanans tunnel. Bland annat ska bolaget hävdat att mark som bestod av lera var befäst med en bergstomme, skriver GT.

”Beklagar att vi står långt ifrån varandra”

Cowi har hävdat att arbetet skötts på ett korrekt sätt och menar att externa faktorer spelat in.

ANNONS
ANNONS

”Vi kan inte gå in och prata om ärendet något vidare eller ge några kommentarer till det. Det har gått vidare och det är ju bara att beklaga att vi inte kommit överens och står fortsatt så långt ifrån varann att det går till domstol”, säger Cowis kommunikationschef Emma Agnborg, kommunikationschef till GT om ärendets status.

Totalt har berg-och dalbanan kostat 300 miljoner kronor.