Arbetsmarknadsministern bjuder in arbetsmarknadens parter till en tätare dialog om arbetslivskriminaliteten, ett initiativ som välkomnas av Byggnads.

ANNONS

Regeringen har för avsikt att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet som bland annat kommer få i uppdrag att samla och stödja relevanta aktörer och förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige, samt ta tillvara internationella erfarenheter. Det skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknadens parter kommer bjudas in att medverka i delegationens arbete.

Arbetslivskriminaliteten i byggbranchen har ökat

”Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i pressmeddelandet.

I byggbranschen har arbetslivskriminaliteten blivit mer utbredd och mer internationellt organiserad det senaste decenniet. Fackförbundet Byggnads välkomnar en delegation mot arbetslivskriminalitet och menar att det är ett steg i rätt riktning att arbetsmarknadsministern nu bjuder in arbetsmarknadens parter till tätare dialog.

Har larmat om kriminella organisationer

”Det här kommer inte en dag för tidigt! Jag och Byggnads medlemmar har länge larmat om kriminella organisationer som förstör vår bransch. Att Byggnads bereds en plats i delegationen ser jag därför som en förutsättning. Men det kommer behövas krafttag under lång tid för att återupprätta ordning och reda”, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Sedan länge arbetar Byggnads för att motverka oseriösa företag, bland annat handlar det om att kontrollera arbetsmiljö och löner, men även om att driva rättsprocesser och anmäla brott till myndigheter.

Ytterligare ambitionshöjning

”Vi har sagt i över tio år att detta är en ödesfråga för den svenska byggsektorns framtid. Får vi inte bort kriminaliteten kan vi säga tack och adjö till både seriösa byggföretag och det enorma yrkeskunnande generationer av byggnadsarbetare byggt upp i Sverige. Delegationen får inte bara snacka. Det måste också bli verkstad”, säger Johan Lindholm i Byggnads pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Aktörer som begår brottslighet i arbetslivet kombinerar ofta regelöverträdelser inom flera områden. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och relevanta aktörer av central betydelse. Den nationella delegationen kommer att bli en ytterligare ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa arbetslivskriminaliteten, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Arbetsmarknadsdepartementets pressmeddelande.

Läs mer: Navet Analytics: Mest husbyggnadsinvesteringar i storstadslänen [Dagens PS]