Mer än hälften av alla påbörjade husbyggnadsinvesteringar under årets första kvartal gjordes i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

ANNONS

Navet Analytics senaste konjunkturrapport om byggmarknaden i Sverige visar att nästan 55 procent av alla påbörjade husbyggnadsinvesteringar under det första kvartalert 2021 gjordes i Stockhoplms län, Västra Götalands län och Skåne län.

Under de senaste två åren ha andelen varig ganska konstant, enligt Magnus Klein, konjunkturansvarig på Navet Analytics. Om den investeringstakt som rådde under årets första kvartal skulle fortsätta under resten av året skulle det ge en ökning med 15 procent på riksnivå och storstadslänen Stockholms län och Skåne län ligger i linje med riksnivåns utveckling.

I Västra Götalands län ökar tillväxten mer, här syns en årstakt i investeringarna med 25 procent. Tillväxten i länet berör de flesta sektorer på byggmarknaden. Enligt Magnus Klein visar dock länets utveckling för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom kontor, handel och hotell en svag utveckling.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Positiv tillväxt i bostadsbyggandet [Dagens PS]