Stadskärnor med stor branschbredd och som ger utrymme åt kulturen lockar till sig fler besökare. För varje ny bransch som etableras ökar besöksnivån med 1 till 2 procent.

ANNONS

En ny rapport, som gjorts i samarbete mellan HUI Research och Fastighetsägarna, visar att att stadskärnor med stor branschbredd lockar fler besökare och att stadskärnans totala omsättning ökar om kulturen ges mer utrymme.

I rapporten, kallad Cityindex Insikt, konstateras att varje ny bransch som etablerar sig i stadskärnan ger en ökad besöksnivå på mellan 1 och 2 procent.

Kulturverksamhet ökar omsättningen

Cityindex Insikt visar att när kulturen släpps in i stadskärnorna ger det mervärden eftersom en större bredd av kulturbranscher ökar stadskärnans omsättning. Enligt rapporten ökar omsättningen i genomsnitt med 4,3 procent när en ny kulturverksamhet etableras i en småstad eller en medelstor stad.

Omsättningen ökar också när en ny typ av kontorsverksamhet etableras i stadskärnan, då ökar omsättningen i genomsnitt med 3,5 procent, vilket understryker hur viktigt det är att ha en balanserad befolkning i stadskärnan på dagtid.

Behövs olika typer av verksamhet

”Det här bekräftar att det behövs en bredd av verksamheter i stadskärnan, där kommersiella verksamheter stöttas av icke-kommersiella verksamheter. Tidigare har handeln varit den största dragaren men nu ser vi att besöksanledningarna är fler och mer varierande”, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm, i ett pressmeddelande.

Hon säger vidare att Cityindex Insikt visar att kultur inte bara ger staden karaktär och liv under fler av dygnets timmar, utan också har konkreta effekter på försäljningen och besöksflödena i stadskärnan.

”Detta är en viktig insikt att ta med sig för fastighetsägare eftersom detta är ett nytt kundsegment för många”, säger Helena Olsson i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Rapporten lyfter fram exempel som visar på nya mönster och synergieffekter. Det är väldigt viktigt att ha en branschbredd och att följa människan. I en framgångsrik stadskärna arbetar stadens aktörer tillsammans för att skapa plats för möten och för att lyfta stadslivet med kultur.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Hållbar samhällsutveckling kräver dialog och samverkan [Dagens PS]