Vilken betydelse har olika stadsbyggnadsinvesteringar för en hållbar samhällsutveckling? Det har projektet Sigurd undersökt.

ANNONS

Hur vi bygger påverkar inte bara miljön utan även människor och deras livsvillkor. Vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för en hållbar samhällsutveckling har nu undersökts i projektet Sigurd – Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden.

Sigurd har letts av Rise i samarbete med Borås stad och Göteborgs stad, Ekan Management, Urban Futures och White Arkitekter. Projektet har finansierats av Vinnova. I Borås och Göteborg har fallstudier genomförts på stadsdelsnivå. Projketets mål har varit att skapa förutsättningar för en ny typ av hållbar effektstyrning inom stadsutveckling.

Undersökt ekonomiska effekter

I Göteborg har projektet tittat på Backaplan där ungefär 7 500 bostäder ska byggas. I vanliga fall tar kommunen fram en exploateringskalkyl, men inom projektet har man undersökt de ekonomiska effekterna för samhället och för kommunen på ett mer omfattande sätt.

”Till exempel har vi sett att när det byggs en högre andel större lägenheter i ett område så ökar den sociala stabiliteten och de boende flyttar i lägre utsträckning, men för fastighetsägare och utvecklare så minskar marginalerna och för kommunen blir effekten att man kan få mindre betalt för marken och kommunens driftkostnader förändras”, säger Dag Magnusson, projektledare samhällsekonomiska analyser vid Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Se över metoder

Inom projektet Sigurd ser man ett behov av att se över de metoder, verktyg och modeller som har tagits fram för att stärka de sociala aspekterna i stadsutveckling, man menar att det behövs en utvärdering av hur befintliga metoder används och av vad som kan hindra att de får genomslag.

”En viktig erfarenhet från Sigurd är att det ekonomiska värdet av sociala effekter som uppstår genom stadsplanering är mycket svårt att beräkna i kronor och ören. Därför är dialog och samverkan mellan kommunernas förvaltningar avgörande för att olika perspektiv ska få genomslag”, säger Håkan Perslow, projektledare hos Rise i pressmeddelandet.

Rise fortsätter efter projektets slut att driva arbetet med hur samhälleliga värden kan mätas och tydliggöras och har tillsammans med Spacescape startat projektet Värdeverktyg för gatuutveckling med syftet att förbättra förståelsen och mäta värden kopplade till gators utformning.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Vackrare städer ska locka fler till Norrland [Dagens PS]