I flera städer världen runt har extra cykelkörfält byggts som en effekt av coronakrisen. När biltrafiken minskat har städer som Bogotá och Berlin gått i cykelvänligare riktning. En liknande satsning gjordes i Stockholm 2014 och kan komma att återupptas skriver WSP i ett pressmeddelande.  

ANNONS

Runt om i världens städer minskar biltrafiken i Coronapandemins spår. Detta har gjort att städer nu väljer att införa tillfälliga cykelkörfält för att skapa fler möjligheter att säkert ta sig fram och samtidigt hålla distans. Cykelkörfälten kan också bli starten på en omfördelning av gatuutrymmet på sikt.

Det pågår många initiativ just nu runt om i världen för att underlätta resor för personal i samhällsviktig verksamhet, men även för personer som behöver förflytta sig utan att utsätta sig för onödig smittorisk. Ett sätt är att ge mer plats åt cykeltrafiken.

– Det går att snabbt leda om trafiken till ökad tillgänglighet för cykel. Bogota har exempelvis på kort tid byggt upp 76 km ny cykelväg med trafikkoner. Och Berlin har skapat två helt nya cykelleder med gula markeringar i gatan som vanligen används för omledningar. Detta är möjliga åtgärder även för svenska städer, menar Julie Schack Møller-Kristensen, på WSP med erfarenhet från strategisk cykelplanering i både Nederländerna och Danmark.

Pilotprojekt för cykelkörfält har testats tidigare i svenska städer, till exempel på Götgatan i Stockholm (år 2014, reds. anm.) då två bilkörfält gjordes om till cykelkörfält. Denna lösning är idag permanent.

ANNONS
ANNONS

– Den drastiska förändringen i hur – och hur mycket – vi transporterar oss just nu kan vara ett tillfälle att testa nya idéer, men det gäller att tänka igenom val av sträcka och att körfältet blir trafiksäkert. Vi kommer kunna lära oss mycket både om beteendeförändringar och framtida stadsplanering av den speciella situation vi nu befinner oss i, säger Julie Schack Møller-Kristensen.