Regeringen gav i höstas det statliga bolaget Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga anslutningspunkter till stamnätet i havet.

ANNONS

Regeringen ser en utbyggnad av havsbaserad vindkraft som ett viktigt bidrag för att nå målet om förnybar elproduktion till år 2040 och menar att Sverige har förutsättningar för havsbaserad vindkraft och stor potential för utbyggnad i Östersjön, det framgår i ett pressmeddelande från oktober förra året.

Eftersom det är Svenska kraftnät som betalar för anslutningen blir vindkraftprojekten billigare för byggherrarna då anslutningen till land brukar stå för cirka 15 till 30 procent av kostnaden. Svenska Kraftnät har nu anvisat var de sex första stamnätsstationerna ska byggas, alla sex ska vara klara tidigast år 2035, det skriver Ny Teknik.

Första klar tidigast 2029

De sex havsbaserade anslutningspunkterna ska placeras utanför Skånes sydkust, Hallandskusten, i Sydöstra Östersjön, Norra Västerhavet, Södra Bottenhavet och Bottenviken, det framgår av ett pressmeddelande. En mer detaljerad planering kommer påbörjas i dessa områden eftersom varje anslutningspunkt har olika förutsättningar.

”I dag presenterar vi i en första utlysningsomgång planer på utbyggnad av transmissionsnätet till sex havsbaserade anslutningspunkter i svenskt sjöterritorium, vilka ligger inom befintliga havsplaneområden. Den första anslutningspunkten kan vara klar tidigast 2029, den sista 2035, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät, i pressmeddelandet.

En fjärdedel av elproduktionen

Svenska kraftnät räknar med att vindparker om totalt 10 GW kommer kunna anslutas till stationerna när alla sex är klara, det kan jämföras med att det i dag finns 15 GW vindkraft i havet i hela EU.

Svenska Kraftnät räknar med en preliminär kostnad på 30 till 42 miljarder kronor för de sex havsbaserade anslutningspunkterna. De nya anslutningspunkterna skapar förutsättningar för att på årsbasis ansluta upp till 40 TWh ny havsbaserad elproduktion, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av dagens årliga svenska elproduktion.

Tidigast år 2025 planerar Svenska Kraftnät presentera nästa utlysningsomgång då nya havsplaner är fastställda, det framgår av pressmeddelandet.

Utbyggnaden blir för dyr

Med de sex nya stamnätsstationerna till havs ska vill man underlätta för mer vindkraft. Flera av de nya vindkraftparkerna byggs dock långt ut varför kritiker menar att utbyggnaden blir dyr, det rapporterar Ny Teknik.

ANNONS
ANNONS

Svensk Vindenergi menar att utbyggnaden av vindkraft i havet kan bli onödigt dyr eftersom Svenska kraftnät har fått i uppdrag att bygga ut stamnätet till Sveriges territorialgräns, men inte ända ut till den svenska ekonomiska zonen, varför en vindpark som byggs i den ekonomiska zonen kan behöva en extra nätstation.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer:  [Dagens PS]