Roslagsbanan är en av de äldsta järnvägarna i Stockholm. I arbetet med att både modernisera spår och stationer har experten Norconsult bidragit med viktigt stöd inom geodetisk mätningsteknik.

ANNONS

I flera år har det pågått en omfattande utbyggnad av Roslagsbanan i Stockholm med bland annat byggande av dubbelspår, ombyggnation av Östra station och en ny station i Arninge. I slutet av året startar provkörning av nya tåg som planeras tas i drift i 2022.

Mätningsarbetet i slutskedet

För att möjliggöra införande av nya tåg pågår nu en omfattande inmätning av hela spåranläggningen som utförs av Strukton Rail AB. Team Geodesi på Norconsult har sedan 2018 varit involverat i projektet som expertstöd inom geodetisk mätningsteknik. Insatserna har framför allt omfattat beräkning av stomnätet i plan och höjd och kvalitetskontroller.

– Det har varit väldigt roligt att jobba tillsammans med Strukton i detta spännande projekt och på detta sätt bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem i Stockholmsregionen, säger Yuriy Reshetyuk, uppdragsledare på Norconsult.

Mätningsarbetena är nu i slutskedet och beräknas vara klara till sommaren.

ANNONS
ANNONS

Täby Resebyrå landar affärer