Afry och Tyréns har tilldelats ett projekteringsuppdrag som innefattar framtagande av bygghandling för en del av Ostlänken.

ANNONS

Afry och Tyrens ska ta fram bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje, projekteringen beräknas påbörjas i mars 2022 och projekteringsuppdraget, som innefattar framtagning av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt byggplatsuppföljning, väntas vara klart i november 2023.

Sträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje är en del av Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Stockholm och Linköping. Det är också den första delen av Sveriges nya stambanor för höghastighetsjärnväg. När Ostlänken är fullt utbyggd kommer den att kunna trafikeras av tåg som har hastigheter på upp till 250 kilometer i timmen.

”Vi är väldigt glada att tillsammans med Afry få vara en del i att bygga ut det svenska järnvägssystemet med nya stambanor. Gerstaberg är den första sträckan som nu tar klivet mot byggstart då vi ska ta fram förfrågningsunderlag för tre olika entreprenader”, säger Camilla Engel, affärschef väg och järnväg på Tyréns, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Hon är Tyréns nya ekonomichef [Dagens PS]