Ett svenskt bolag i spelbranschen fortsätter – kvartal efter kvartal – att leverera en tillväxt i världsklass. Sedan mobilspelsdoldisen börsnoterades på Nasdaq First North 2018 har man ökat sin kvartalsomsättning mer än 30 gånger.

När bolaget nyligen redovisade bokslut för 2022 klarade man att fortsatt hålla en mycket hög tillväxttakt. Omsättningen ökade med 110 procent jämfört med året innan.

Därmed har Flexion Mobile under de tre senaste kalenderåren haft en årlig tillväxt på 105 procent, något som mycket få börsbolag klarar av. Vinsten före skatt stannade på motsvarande cirka 22 miljoner kronor, vilket innebär att Flexion har ett positivt kassaflöde.

Starkt resultat trots tillfällig nedgång på marknaden

”Vi har täckt vår plattformsinvestering vilket gör att vi kan dra nytta av skalfördelar i verksamheten. Vi drar nytta av låga marginalkostnader framöver och det är därför vår årliga justerade EBITDA växer snabbare än våra intäkter – med mer än 300 procent jämfört med 110 procent. Utöver det bidrar också influenser marknadsföringen till tillväxten i EBITDA, säger Jens Lauritzson, vd och en Flexions grundare och fortsätter:

Det starka Q4-resultatet kom samtidigt som spelmarknaden upplever en tillfällig nedgång i tillväxt och marginaler, delvis på grund av en strukturell förändring där man i högre grad måste betala för att attrahera användare, något som utlösts av Apples integritetspolicy.

”Influenser marknadsföringen till tillväxten i EBITDA”, säger Jens Lauritzson, vd och en Flexions grundare. (Foto: Flexion Mobile)

Tillväxt inom alla delar av verksamheten

”Flexion seglade opåverkat genom denna turbulenta period. Vi ser tillväxt inom alla delar av verksamheten, vilket gör mig väldigt positiv inför framtiden. Samtidigt som alla pratar om att minska personal och omkostnader på grund av svagare prestationer ser vi en möjlighet att accelerera tillväxten genom att attrahera nyckeltalanger och investeringar i nya affärsområden samt nya förvärv.”

Breddade möjligheter för spelutvecklare att marknadsföra sina spel

För att bredda erbjudandet till spelutvecklarna förvärvade Flexion i fjol en ledande internationell influensermarknadsföringsbyrå, Audiencly. På så sätt får Flexion breddade möjligheter att erbjuda spelutvecklare marknadsföring av sina spel – och skapa större synlighet hos nya målgrupper. Detta som ett komplement till traditionell annonsering, som exempelvis banners.

”Vi har en perfekt position och vi fortsätter att dra nytta av de skiftande marknadstrenderna. Fjärde kvartalet är traditionellt en stark period för oss och detta år var inget undantag”, säger Jens Lauritzson och fortsätter: ”Jag är mycket nöjd med hur väl vi genomförde de viktiga Q4-kampanjerna och marknadsföringskampanjerna inom båda affärsområdena. Som ett resultat såg vi kvartalsvis tillväxt inom distribution med 76 procent och i koncernen med 108 procent.”

Branschen för mobilspel är en av de snabbast växande sektorerna i världen. Flexion verkar globalt på den konjunkturstabila Android-marknaden med en affärsmodell som gör det möjligt för spelutvecklare att tjäna mer pengar på sina spel genom att nå ut till en större publik.

Investera i Flexion Mobile på Avanza och Nordnet 

Flexion Mobile är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget har utvecklat olika tekniska plattformar inriktade mot kunder inom spelutveckling. Visionen är att erbjuda mobila plattformar som bolagets kunder kan använda för att lättare distribuera spel i sina försäljningskanaler.

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Spelvärldens doldis fortsätter växa kraftigt [Dagens PS]

 

 

ANNONS
ANNONS